Thiệp Cưới MH1916DQ

Bộ thiệp in gồm 3 phần: => Bao thư nắp đứng, in 1 mặt khổ thành phẩm 12.5x18.5cm. => Tờ lót báo in 1 mặt khổ 11.7x17.6cm. => Tờ lót mời in 1 mặt khổ 10.5x15.5cm.

  • Giá Bán Lẻ: Liên Hệ
  • Bên Ngoài Bìa Thiệp: In màu Tên Dâu Rể
  • Kích Thước: 12.5x18.5cm.
  • Quy Cách Đóng Gói: Bao Thư + Lót Đôi

Bộ thiệp in gồm 3 phần:
=> Bao thư nắp đứng, in 1 mặt khổ thành phẩm 12.5x18.5cm.
=> Tờ lót báo in 1 mặt khổ 11.7x17.6cm.
=> Tờ lót mời in 1 mặt khổ 10.5x15.5cm.

Thiết Kế & In Ấn Mộc Huy


Bộ thiệp in gồm 3 phần:
=> Bao thư nắp đứng, in 1 mặt khổ thành phẩm 12.5x18.5cm.
=> Tờ lót báo in 1 mặt khổ 11.7x17.6cm.
=> Tờ lót mời in 1 mặt khổ 10.5x15.5cm.

Trang Chủ
Dịch Vụ Cưới
In Quà Tặng
Bộ Sưu Tập