Thiệp Sinh Nhật MHIM1801F - Baby Girl

Bộ thiệp in gồm 2 phần : => Bao thư chính khổ thành phẩm : 14*9.5 cm => Thiệp dạng xếp 3 in nội dung khổ gấp lại : 8.8*13 cm

  • Giá Bán Lẻ: 2,500 đ./Thiệp
  • Màu Sắc Sản Phẩm: Màu Hồng
  • Kích Thước: 14*9.5 cm
  • Quy Cách Đóng Gói: Bao Thư + Thiệp mời gấp 3

Bộ thiệp in gồm 2 phần :

=> Bao thư chính khổ thành phẩm : 14*9.5 cm 

=> Thiệp dạng xếp 3 in nội dung khổ gấp lại : 8.8*13 cm 


Thiết Kế & In Ấn Mộc Huy


Bộ thiệp in gồm 2 phần :

=> Bao thư chính khổ thành phẩm : 14*9.5 cm 

=> Thiệp dạng xếp 3 in nội dung khổ gấp lại : 8.8*13 cm Trang Chủ
Dịch Vụ Cưới
In Quà Tặng
Bộ Sưu Tập