Thiệp Cưới MH1828DQ - Kem Nhạt

Bộ thiệp gồm 3 phần: Bao thư, Thiệp chính (cắt laser), Lót đôi dầy(ép kim).

  • Giá Bán Lẻ: Liên Hệ
  • Màu Sắc Sản Phẩm: Kem Nhạt
  • Bên Ngoài Bìa Thiệp: In Hình & Tên Dâu Rể
  • Số Lượng Tối Thiểu: 100 Thiệp
  • Quy Cách Đóng Gói: Bao thư, Thiệp chính (cắt laser), Lót đôi dầy(ép kim).

Bộ thiệp gồm 3 phần: Bao thư, Thiệp chính (cắt laser), Lót đôi dầy(ép kim).

Thiết Kế & In Ấn Mộc Huy


Bộ thiệp gồm 3 phần: Bao thư, Thiệp chính (cắt laser), Lót đôi dầy(ép kim).

Trang Chủ
Dịch Vụ Cưới
In Quà Tặng
Bộ Sưu Tập