Kiến Thức Kinh Doanh

Chi Tiết Bảo Hiểm Xe Gắn Máy Do MIC cung cấp

2020-05-15 16:48:16 9

Bảo hiểm xe gắn máy

1. Phần bắt buộc Trách nhiệm dân sự (TNDS)

Đối tượng
Chủ xe máy tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.

Quyền lợi bảo hiểm
MIC sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho bên thứ ba với mức tối đa như sau:

 • Về người tối đa 100.000.000 đ / 1 người / 1 vụ tai nạn, chi tiết theo bảng sau:

  Quyền lợi bảo hiểmMức bồi thường tối đa
  Tử vong do tai nạnTrả đủ 100.000.000đ / 1 người / 1 vụ
  Thương tật do tai nạnTrả theo "Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người" kèm theo thông tư 151/2012/TT-BTC.
 • Về tài sản: tối đa 50.000.000đ / vụ tai nạn.

Xem chi tiết:

 • Thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

 • Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người (Phụ lục 2 - 22/2016/TT-BTC).

2. Phần tai nạn người ngồi trên xe

Đối tượng
Lái xe, người ngồi trên xe máy tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.

Quyền lợi bảo hiểm
MIC sẽ bồi thường cho lái xe, người ngồi trên xe tối đa: 10.000.000đ / 1 người / 1 vụ tai nạn, chi tiết theo Bảng tỉ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành kèm theo quyết định số 12/2007/QĐ-MIC của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội.

Xem chi tiết:

 • Quy tắc bảo hiểm mô tô, xe máy - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC).

 • "Bảng tỉ lệ trả tiền thương tật" ban hành kèm theo quyết định số 12/2007/QĐ-MIC của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội.

Hotline Tư vấn: 0945.37.88.39
Mail:
 admin@mochuy.com

Tải Về: Thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính


Trang Chủ
Dịch Vụ Cưới
In Quà Tặng
Bộ Sưu Tập